isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngenyoka

Ukuphupha inyoka emhlophe iAfrika Nalu ulwazi lwethu lwezinyoka: https://iafrika.org/tag/izinyoka/ Sanelisiwe Nginokuphupha izinyoka zonke izinsuku,kodwa azifani akubi inyoka eyodwa,ngiyiphupha isendlini ezintingweni sometimes ishiye ngisho umebuzo kdwa I’ve ikhona nayo,nenye engiyiphuphe ezintingweni…

Inhlwathi

…yehluke ngampela kwezinye izinyoka, ngoba phela kwazi ngisho usana oluncane ukuthi yenza umkhuba ongajwayelekile kwezinye izinyoka ngoba phela ezinye izinyoka amaqanda igcina ngokuwazala ziwashiye kanjalo okukhula phakathi kuwo kuzibonele, kepha…

Amaphupho ngenyoka ensundu

…Ake uchaze, uphupha inyoka emhlophe wu! Umzimba wonke? Ikhona yini inyoka enjalo? Ulwazi esinalo olwenyoka emnyama bese iba nombala omhlophe, bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngenyoka-emnyama-enebala-elimhlophe/ Ukwenenezela nje olwazini ngezincazelo lapho uphupha izinyoka,

Amaphupho ngenyoka eluhlaza

…khanda Sindiso Ukuphupha ulunywa yinyoka eluhlaza emqaleni Nomahlubi Camagu bogogo nomkhulu ngiphuphe inyoka emhlophe ne green nd yellow zilele kukho nogogo wam ongasekhoyo nelast born yam zizilalele ezinyoka iphakame le…

Izaga ngengozi

…Izinyosi zitinyela ngampela uma zigade amakhekhe azo ngoba ayigugu kuzo futhi anoju lwazo. Nabantu ke banjalo into eyigugu kubona bayivikela ngayo yonke indlela. Inyoka ayishawa isibili ikhanda lingabonwa – Uma…

Izisho

…ngubani – Ukuba intandane. Ukuba nenhliziyo engaphandle – Ukuhaha. Ukuba nkomo – Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi. Ukuba yinyoka – Ukuba nobuqili obufihlakele. Ukubamba isisila sehobhe – Ukuthembela entweni engenampumelelo. Ukubeka icala…

Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi

…wam ndihamba nomntana uyondibonisa Sihamba phezu kwamanzi amdaka anengubo zesele ayanuka kodwa sinqumla kuwo iAfrika Nazo-ke ezimayelana nokuphupha ngezinyoka ezahlukahlukene: https://iafrika.org/tag/izinyoka/ iAfrika Nansi imininingwane yezimvunulo: https://iafrika.org/imvunulo/ iAfrika Nalu esinalo ngalokho:…

Amaphupho Okunqoba

…esebhakedeni ngaphambi komnyango nangasenhla komizi. Kusho ukuthini ukuphupha izinkomo eziningi zimi ndawonye. Kuningi engikuphuphayo,kodwa akucaci. lawrence Nngiphuphe nngitwele iskhumba sesilonda ngomlomo wami Nonhlanhla Ngiphuphe umntanami wentombazane edlalisa inyoka emnyama egcekeni…

Isiphandla

…kuphela ngesezinyamazane ngoba phela ngisho nesenyoka efana nenhlwathi amaphisi abesifaka, noma ke phela lokho bekungasho ukuthi inyoka yabe isuke izodliwa njengenyamazane. Isiphandla lapho kuhlatshiwe ekhaya Sisagudla nayo ngenhla kwedolo njengebheshu…

Amaphupho ngezimpisi

Njengokuphupha inyoka, ukuphupha impisi kubika ukuba khona kwesitha esiyingozi kuwena. Lesisitha kusuke kungumuntu omkhonzile kakhulu, wena ozitshela ukuthi ubudlelwano benu naye buhle kakhulu. Kungaba yilunga lomndeni wakho, kungaba ngomunye wabangani…

Abelaphi ngokuhlukana kwabo

…zicela ukuhlanganiswa nezakini ukuze bakwazi ukukutshela inkinga yakho. Omunye ubhula ngamathambo,omunye abhule ngabalozi uzwe kukhala ikhwela emsamo wakhe bese yena ekutolikela ukuthi bebethini. Omunye ubona inyoka, bese kuthiwa ngabakini laba…

Amaphupho ngokulunywa

…phansi ngabona inyoka emnyama ebibusy idea lesinyoka ebengizikhipha esiswini. Iqede lapho yavimbezela thina nabesikade sinabo kodwa sakwaz ukuphulukundlela sabaleka iAfrika Cofa lapha ukuthola ulwazi Amaphupho ngenyoka Anonymous Ngcela ukubuza kuchazani…

Izithakazelo zakwa Dubazane Clan Names

…bakwanyokana eluhlazana inyoka yendlela umabonwa abulawe. Wena abakubula bakushiya ngendlela kanti kula, bezohlangabezana namaqilikazana!nina Bakomemo Nina enamenywa kabili Nina bakwangqishi Nina bakwamshizambili Nina makhaba luthuli Nina zalakulandelwa Sodungela Mwelase! THUMELA…

Amaphupho ngezilwane zasendle

Asho ukuthini amaphupho amayelana nezilwane zasendle? Lokhu kuhlanganisa izilwane ezidla izintuthwane nomuhlwa, izimfene, amalulwane, izinyamazane, amakameli, izingwenya, izimbila, izindlovu, izimvubu, izimpisi, izingwe, amabhubesi, ochakide, izinkawu, onogwaja, amagundane, izimfudu kanye namadube….

Ukuyocela

…iphutha yakhetha abakhongi ababheka inyoka ngezandla esikhotheni iba senkingeni impela ngoba isuke izoguga iphakethe. Uma abakhongi bethunyiwe emzini womnumnzane, sebedlulile kwimcikilisho yokumemeza ngaphandle emasangweni akulelokhaya abayokhonga kulo, bangeniswa nasendlini kwaphuma…