Amaphupho ngenja

…Ake ubheke nalu olunye ulwazi ngamaphupho ngezinja: https://iafrika.org/amaphupho-ngezinja-nezinkomo/ Mfoka Mlotshwa, “cabuzela onyawo zincane, zingaba nkulu zifuz’ekhabonina” uthi bewazi nje ukuthi sinezithakazelo zakho? Bheka lapha: https://iafrika.org/izithakazelo-zakwamlotshwa/ iAfrika Bheka nalu olunye ulwazi…

Izithakazelo zakwa Madi Clan Names

…Wena oqala ngezinja kand’ eyebantwini ngokuphikelela Wena kaZimba elawela endleleni lacoshwa ngabazondeleli, Wena kaMasinga asilele njengomthakathi, Wena owadla izinkomo zaseNgoje zagojeleka. Nina bakwasilwane nkunz ’embili Enye yahlinzwa, enye yabola, Wena…

Amaphupho ngenkomo

…Nalu ulwazi esinalo lapho kuvela ihhashi ephusheni lakho, bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngamahhashi/ Bui Kusho ukuthini ukuphupha uqhuba umhlambi wezinkomo iAfrika Nalu olunye ulwazi ongalubheka mayelana nokuvela kwezinkomo uma uphupha: https://iafrika.org/amaphupho-ngezinja-nezinkomo/ Banothile…

Amaphupho ngenyamazane

Precious Thokoza gogo ngabe kusho ukuthini ukuphupha ujahwa yibhubesi unyuka intaba ulishiya Manex Kushoni ukuphupha uzingela nyamazane ngezinja ubamba eyi 1 iAfrika Lapho ubona izinja ephusheni lakho, bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngezinja-nezinkomo/…

Amaphupho Okunqoba

…kamngani wami koda masingibheka isithombe ngath akusiyimina Ngcela incazelo iAfrika Nalu esinalo ngalokho: https://iafrika.org/amaphupho-ngenkukhu/ iAfrika Nalu esinalo ngalokho: https://iafrika.org/amaphupho-ngezinja-nezinkomo/ iAfrika Nalu esinalo ngalokho: https://iafrika.org/amaphupho-ngezicathulo/ iAfrika Nanku esinalo ngalokho: https://iafrika.org/amaphupho-ngemoto/ iAfrika…

Amaphupho Okuphonswa

…ezinye zibaleke eyodwa uyishaye ife iAfrika Ulwazi esinalo oluthinta izinja lapho uphupha yilolu: https://iafrika.org/amaphupho-ngezinja-nezinkomo/ Minenhle Uma uphupha kunombani kuchaza ukuthinu iAfrika Ulwazi esinalo lapho uphupha umbani yilolu, bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngenyoni-yombani/…

Amaphupho ebhadi

…enqunu iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo https://iafrika.org/amaphupho-ngezinja-nezinkomo/ iAfrika Leli phupho lisho ibhadi. Cofa lapha ukuthola ulwazi uluthe xaxa https://iafrika.org/ukuphupha-usesikhathini-noma-uya-esikhathini/ iAfrika Nalu ulwazi esinalo ngalokhu https://iafrika.org/ukuphupha-indle-noma-indlu-yangasese/ iAfrika Cofa lapha ngezansi ukuthola…

Amaphupho ngezingane ezincane

…https://iafrika.org/search_gcse/?q=amaphupho ngezinja. Ukuba sendlini emnyama kungancika kulokhu: https://iafrika.org/amaphupho-ngobumnyama/ Siyethemba ukuthi kulolulwazi kukhona ozokucoshacosha kube wusizo kuwe. iAfrika Yiphupho eliphindandiyo yini leli? Yini enye eyenzeka kuleliphupho? Kungasiza ukwanda ngoba kungakhanyisa ukuthi…

Amaphupho ngezitshalo

…ngezincazelo ezithinta amaphupho ngezinkomo: https://iafrika.org/amaphupho-ngenkomo/ nalapha futhi: https://iafrika.org/amaphupho-ngezinja-nezinkomo/ Kusho ukuthini ukuphupha ukha imifino yezintanga ekhephuzelayo eluhlaza iAfrika Nansi incazelo lapho uphupha ngemifino, bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngemifino/ Ukuphupha uhamba ensimini etshalwe umoba…

Amaphupho ngendlovu

…ike yang huba ngayishiya nendlovu iAfrika Nalu esinalo ngalokho: https://iafrika.org/amaphupho-ngezinja-nezinkomo/ Uma uphupha indlovu enkulu ihamba nezincane ezine kuzona kukhona nemhlophe Sthandwa Sanibonani kusho ukthini ukphupha ujahwa I ndlovu nomawakho iAfrika…