Amaphupho ngokubhukuda

Uma uphupha ukuthi uyabhukuda kuwuphawu oluhle uma ikhanda lakho lingaphezulu kwamanzi – ikakhulukazi emsebenzini nasebudlelwaneni bakho nabanye. Uma amanzi ehlanzekile ecwebile kuhle kakhulu. Uma ubhukuda phansi kwamanzi kusho ukuthi kunezinkinga ezizayo kuwe ikakhulukazi uma amanzi efiphele.

3 thoughts on “Amaphupho ngokubhukuda”

  1. Thokoza gogo ngithanda ukuphupha ngindiza emafini kodwa engiweli phansi ingabe lichazani leliphupho

  2. Ngicela ukubuza uma uphupha ubhukuda emfuleni ogelezayo onamanzi amaningi obukade unezikhukhula kodwa ngibhukuda ngenyuka ngiphambana namanzi

Leave a Reply