Amaphupho ngezinwele

Uma uphupha ukuthi ubuka izinwele zakho uzothola uthando maduzane kodwa lowo muntu kungenzeka ukuthi uthanda omunye umuntu. Uma uphupha ukuthi ukama izinwele zakho kusho ukuthi uzolahlekelwa yinto ebalulekile kanti ukushintsha umbala wezinwele zakho kusho ukuthi kunenkathazo ezayo. Uma izinwele zakho sezikhule kakhulu zizinde kusho ukuthi usungumqambimanga futhi uma sezibomvu kufanele uqaphele izitha empilweni yakho. Uma ziphuma izinwele zakho kusho ukuthi ukhathazekile ngenxa yabanye abantu. Uma unempandla kusho ingcebo nempilo kwabesilisa nokuhlupheka ngokwezemali kwabesifazane. Uma owesilisa ozwana naye enempandla ephusheni lakho akufanele ngabe nindawonye futhi nizoba senkingeni maduzane.

 

11 thoughts on “Amaphupho ngezinwele”

  1. Kuchazani ukuphupha udadewenu osewashona ethukuthele eza kimi edlathizela. Athi sengikhathele ukukhuluma lento yakho nonkosikazi wakho. Musani ukungihlupha ngoba ngiphethwe umkhuhlane. Ilungiseni masisha.

  2. ngicela ungichazele amaphupho nginezinkinga eziningi,ngiphuphe ngilele kunomuntu owangithinta isiphongo ethi nawa amndla ngiyakunika.kuchazai?

  3. ngiyayithanda lendawo youkchazwa kwamaphupho ngoba isenza sivuleke ingqondo
    ezintweni eziningi esingazazi

  4. Siyabonga kakhulu ngezochazi maphupho kuyasisiza kakhulu thina abanye,kusho ukuthini uku phupha amaphela endlini amaningi.nokuphupha imana nomumtu okhuluphele,nezitshalo ezi fresh

  5. Kuchazi ukuphupha kunomuntu okweluka izinwele ekhanda kodwa uphaphame engakaqedi

Leave a Reply