Amaphupho ngenja

Uma uphupha ubona inja kuwuphawu oluhle uma iziphethe kahle futhi ikulalela ikakhulukazi uma kuwumdlwane. Uma inja ingaziphethe kahle ilwa noma iphula izinto kusho ukuthi uzoba nenkinga empilweni yakho kungekudala ikakhulukazi ivela kubantu abangathembekile. Uma inja ikuluma kukhona okuzingelayo okungenzeka ukuthi ukukukhunkula ngisho nangomoya omubi. Uma ikhonkotha noma iklewula kusho izikhathi zezinkinga emndenini wakho. Uma uphupha umakoti omusha osandakufika emzini izinja zinobungane kuye esikhundleni sokuzama ukumluma kusho ukuthi wamukelwe ngamadlozi.

 

Tags

13 thoughts on “Amaphupho ngenja”

  1. ngicela incazelo ngiphuphe ngilunywa ngubabhemi (donkey) yathi iyangiphinda ngabaleka ngayacatsha kwenye indlu lapho engifike khona ngagibela amastairs. ngaphinda ngehla ngisithi ngiyedinga uncedo kudoctor mhlawumbe ubabhemi lo ubelamarabbies. Ngabona laba abayelapha okwesintu yibo abangelaphileyo.

  2. Ngicela ingcazelo ngiphuphe ngileqwa ngamanzi liphupho soloko ndiliphupha elo

  3. ngiphuphe ngilunywa nyimidlwane emibili eminyane onyaweni lwesokudla ngezwa kubuhlungu kakhulu kodwa bengizitshela ukuthi hay yimidlwane le ngeke ingilume kakhulu kodwa yangiluma kwazwakala ngaze ngaphaphama

  4. ngicela kubuza uma uphupha inja ikujabulela ikucabuza emlonyeni kusho kuthini

  5. Ngicela ukwazi ukuth mawuphupha ubulala inja made ikulwisa kusho ukuthini

  6. Ngiphuphe ngidliwa izinja bezingibamba izandla kodwa kungabi buhlungu futhi ngingalimali

Leave a Reply