Amaphupho ngamakhaya

Uma uphupha ukuthi usekhaya lakho kusho izinto ezingafani kuya ngokuthi ungubani. Uma usemusha kusho ukuthi impilo yakho izoba mnandi. Uma unophathina kusho ukuthi bazothembeka futhi nizojabula ndawonye. Uzoba nezingane ezinamandla ezinempilo noma kunjani. Uma indlu ibukeka ithuthukile uzoba nezimali kodwa uma inganakekeliwe uzohlupheka ngokwezimali ikakhulukazi uma abantu bakhona bengakuphathi kahle. Uma uzakhela umuzi kusho ukuthi uzothuthuka empilweni futhi uzothola umsebenzi olungile.

 

3 thoughts on “Amaphupho ngamakhaya”

  1. Mna ngphuphe sihamba ngemoto kwalahleka itek lam elilodwa n angaz imoto iphelelep

Leave a Reply